علت سلولیت و مکانیسم تشکیل چربی زیر پوست

  مرحله ۱: رژیم غذایی ناسالم و نامنظم، مواد غذایی مضر با ارزش کالری بالا، سبک زندگی بیحرکت و تنش ثابت باعث تجمع انرژی مصرف نشده می شود.

مرحله ۲:

چربی به طور مداوم در بدن تجمع می یابد، به آسانی شکسته نمی شود. فراوانی چربی از طریق خون جذب می شود، ایجاد به اصطلاح “ذخایر چربی” در بدن ما، و برای همیشه باقی می ماند.

مرحله ۳: در این دوره از زمان مانند “ذخایر چربی” رشد بزرگتر و به طور فزاینده مصرف چربی انباشته شده دشوار است.

مرحله ۴: چربی به تدریج به لایه زیر جلدی پوست نفوذ کرده، ساختار آن را می شکند و مانع گردش خون طبیعی میشود. سلولیت دیده می شود.