مشاهدات علمی تأثیر محافظتی چای سبز در برابر امواج تلفن همراه

مشاهدات علمی تأثیر محافظتی چای سبز در برابر امواج تلفن همراه

امروزه حدود نیمی از جمعیت جهان دارای تلفن‌های همراهِ مولد امواج مایکروویو (MWs) هستند. مدت زمان مواجه با امواج مایکروویو تلفن‌های همراه، به طور متداول در نسل‌های جدید مصرف‌کنندگان تلفن همراه در حال افزایش است. حال سوالی که مطرح می‌شود، این است: موجودات تحت تأثیر این میدان‌های فرکانس رادیویی (RF) تا چه مدت زمانی زندگی می‌کنند؟ 
تلفن‌های همراه تقریبا نزدیک به سر، یا در صورت استفاده از هندزفری در فاصله‌ی یک متری از سر استفاده می‌شوند. براساس مشاهدات امواج مایکروویو منتشر شده، اثرات بسیاری بر روی مغز پستانداران دارد؛ از جمله تغییرات عملکردهای شناختی و تأثیر بر فعالیت سیگنال‌های مغزی (EEG). 
اثرات ناشی از تلفن همراه بر میزان نفوذپذیری سد خونی- مغزی موضوع مهمی برای تمامی جوامع امروزی است. براساس نتایج مطالعات حیوانی، انتشار امواج الکترومغناطیسی از تلفن‌های همراه نفوذپذیری سد خونی- مغزی را افزایش می‌دهد. اگرچه این میزان افزایش کم بوده است، اما ارتباطی مثبت و قابل توجه بین میزان مواجه با امواج تلفن همراه و نشت آلبومین از سد خونی – مغزی وجود داشت. 
در آزمایشی دیگر موش‌های باردار از روز ۱۴ حاملگی در برابر امواج تلفن با طول موج ۹۴۰ مگاهرتز به مدت ۴ روز (روزانه ۶ ساعت) قرار گرفتند. براساس نتایج، تقسیم سلولی و شکست کروموزومی ناقص در سلول‌های گلبول قرمز خون نوزادان ۲ روزه و مادرانشان دیده شد. 
مصرف خوراکی چای سبز، منبع مغذی از پلی فنول‌های با خاصیت آنتی‌اکسیدانی است. در مطالعه‌ای اثرات محافظتی پلی‌فنول‌های چای سبز در برابر آسیب ناشی از امواج الکترومغناطیس در نمونه‌های کشت شده‌ی نورون‌های (سلول عصبی) قشر مغز رت‌ها سنجیده شد. 
در این مطالعه سلول‌های عصبی بخش قشری مغز، در محیط آزمایشگاهی، در معرض میدان‌های الکترومغناطیسی امواج رادیویی تلفن همراه در طول موج ۱۸۰۰ مگاهرتز قرار گرفتند. سپس اثر پلی‌فنول‌های چای سبز بر روی آن‌ها بررسی شد. 
نتایج نشان دادند که امواج تلفن همراه در مدت ۲۴ ساعت باعث مرگ سلول‌های عصبی نشان‌دارشدند. بر اساس نتایج این مطالعه، میزان آسیب‌های سلول‌های عصبی در تماس با امواج تلفن همراه، پس از استفاده از پلی‌فنول‌های چای سبز به طور قابل توجهی مهار شدند. براین اساس می‌توان گفت که پلی‌فنول‌های چای سبز اثرات محافظت‌کننده از سلول‌های عصبی آسیب دیده ناشی از امواج تلفن همراه را دارند. 
بر اساس مطالعه‌ای دیگر، امواج تلفن با طول موج ۹۰۰ مگاهرتز، تنظیمات ارادی قلب خوکچه هندی را به هم ریخت؛ اما چای سبز اثرات مفیدی بر عملکرد اندوتلیال داشت و خطر بیماری قلبی – عروقی را کاهش داد. 
همچنین در مطالعه‌ای دیگر تزریق دوزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم عصاره چای سبز به مدت ۵ روز و قرار گرفتن در معرض امواج تلفن به مدت ۴ روز (روزانه ۳ ساعت) نشان داد که امواج تلفن همراه می‌توانند میزان تقسیم سلولی و شکست کروموزومی ناقص را در مغز استخوان موش افزایش دهند در حالیکه چای سبز اثر مهارکننده و کاهنده داشت.
بنابراین مصرف روزانه ۳ فنجان چای سبز برای افراد سالم و مصرف روزانه تا ۱۰ فنجان برای افراد مبتلا به انواع بیماری توصیه می‌شود.