بررسی ارتباط بین مصرف عسل و بهبود عملکرد جنسی و افزایش قدرت باروری

به لحاظ تاریخی، مصریان عسل را برای باروری معرفی کردند. علاوه‌براین، بسیاری از فرهنگ ها عسل را به طور سنتی برای افزایش انرژی در مردان مصرف کردند. عسل در مردان با مشکلات ناتوانی جنسی و در زنان با مشکلات مربوط به ناباروری از جمله تخمک‌گذاری نامنظم توصیه شده است. اعتقاد بر این است که نوشیدن عسل با شیر گرم تعداد اسپرم را در مردان نابارور یا مردان با قدرت باروری کم به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌دهد.
عسل سرشار از ویتامین B و اجزاء ضروری برای تولید تستوسترون است. در برخی از منابع به رابطه مثبت بین مصرف عسل و غلظت تستوسترون اذعان شده است. گفته شده است که مردان با مشکلات جنسی، عسل با محتوای بالای نیتریک اکسید مصرف کنند. نیتریک اکسید باعث گشادی عروق می‌شود که می‌تواند عملکرد جنسی را بهبود دهد. مشاهده شده است که مقدار ۱۰۰ گرم عسل، برای افزایش سطوح نیتریک اکسید در خون (تا ۵۰ درصد) کافی است.
در سال ۲۰۱۳ مطالعه‌ای با هدف بررسی اثر عسل بر برخی از پارامترهای اسپرم در رت‌ها انجام و نتیجه آن در مجله Journal of Dental and Medical Sciences منتشر شد. به این منظور ۱۸رت نر بالغ به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول: مصرف خوراکی نرمال سالین ۰/۹ درصد با دوز ۱ میلی لیتر به ازاء ۱۰۰ گرم وزن بدن (کنترل)، گروه دوم: تحت درمان با داروهای استاندارد با دوز ۶۲۲ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (استاندارد)، گروه سوم: مصرف خوراکی عسل با دوز ۱ میلی لیتر عسل به ازاء ۱۰۰ گرم وزن بدن. پس از ۶۵ روز پارامترهایی مانند تعداد اسپرم، تحرک و ویژگی ریخت‌شناسی آن‌ها ارزیابی شد. تعداد اسپرم و تحرک آن‌ها در گروه سوم نسبت به گروه‌های کنترل و استاندارد، به طور قابل توجهی بالاتر بود. همچنین درصد اسپرم غیرطبیعی در گروه سوم کاهش یافته بود. این مطالعه نشان داد که عسل به عنوان یک “تقویت کننده باروریِ قوی” در نمونه‌های حیوانی عمل کرده است.