تأثیر برگ درخت زیتون بر هموستازی گلوکز و مکانیسم اثرگذاری آن در بیماران دیابتی

درمان های مکمل و جایگزین که از مدت ها پیش در فرهنگ های شرقی استفاده می شده است، به طور فزاینده ای در سراسر دنیا در حال افزایش است. برگ های درخت زیتون به طور گسترده ای در درمان های سنتی در کشورهای اروپایی و مدیترانه ای استفاده شده اند. برگ های زیتون در رژیم غذایی انسان به صورت انواع عصاره، دمنوش و پودر استفاده شده اند و حاوی چندین ترکیب زیست فعال هستند که ممکن است دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضدفشار خون بالا، ضدآتروژنیک، ضدالتهاب، کاهنده قند خون و کاهنده کلسترول باشند. چای برگ زیتون و یا جویدن برگ زیتون، درمان های سنتی برای درمان انواع دیابت هستند. به نظر می رسد خاصیت زیست‌فعالی عصاره‌های حاصل از محصولات جانبی درخت زیتون با  آنتی‌اکسیدان و ترکیبات فنولیک مانند اولئوروپین، هیدروکسی تیروزول، آگلیکون اولئوروپین و تیروزول قابل ارتباط باشد. مطالعات نشان می دهند که ترکیبات فعال بیولوژیکی در محصولات برگ زیتون در درمان اختلالات موثر هستند.

در سال ۲۰۱۲، مطالعه ای با هدف بررسی اثر عصاره برگ زیتون به عنوان عامل کاهنده قند خون در افراد مبتلا به دیابت و در رت ها انجام و نتایج آن در مجله Journal of Medicinal Food منتشر شد. اثربخشی مصرف خوراکی ۵۰۰ میلی گرم عصاره برگ زیتون به صورت قرص روزی یک بار، در مقایسه با دارونما، در بهبود هموستازی گلوکز (تعادل انسولین و گلوکاگون برای حفظ گلوکز خون) در افراد بالغ مبتلا به دیابت نوع ۲ آزمایش شد. در این آزمایش بالینی کنترل شده، ۷۹ فرد بالغ مبتلا به دیابت نوع ۲ برای درمان با ۵۰۰ میلی گرم عصاره برگ زیتون به صورت خوراکی یک بار در روز یا دارونما به طور تصادفی انتخاب شدند. این مطالعه ۱۴ هفته به طول انجامید. مقیاس های هموستازی گلوکز شامل HbA1c (اصلاحی که به هموگلوبین گلایکه شده، هموگلوبین متصل به گلوکز موجود در خون، مربوط می شود) و انسولین پلاسما، اندازه‌گیری شدند و با نمونه های تحت درمان تصادفی مقایسه شدند. در مدل‌های حیوانی، رت های مبتلا به دیابت به طورعادی، القاء شده با استرپتوزوتوسین (STZ) و رت های نژاد sand برای تشخیص مکانیسمی که از طریق آن عصاره برگ زیتون بر هضم و جذب نشاسته اثر می گذارد، استفاده شدند. در آزمایش بالینی تصادفی شده، در افراد درمان شده باعصاره برگ زیتون به طور قابل توجهیHbA1c و سطوح انسولین پلاسما در حالت ناشتا کاهش یافت. اگرچه سطوح انسولین پلاسمای بعد از غذا تفاوت قابل توجهی را با گروه تحت درمان با دارونما نداشت. در مدل‌های حیوانی، رت های مبتلا به دیابت عادی و القاء شده با استرپتوزوتوسین  (STZ) کاهش قابل توجهی در هضم و جذب نشاسته پس از درمان با عصاره برگ زیتون، در مقایسه با نمونه هایی که تحت درمان با برگ زیتون نبودند، نشان دادند. هضم و جذب کاهش یافته در دیواره های مخاطی و سروز روده مشاهده شد. اگرچه کاهش اتفاق افتاد، اما هضم و جذب نشاسته در رت های نژادsand  از لحاظ آماری قابل ملاحظه نبود. عصاره برگ زیتون با بهبود هموستازی گلوکز در انسان مرتبط است و بر اساس مدل های حیوانی، این اثر ممکن است که از طریق کاهش هضم و جذب نشاسته تسهیل شده باشد.  ممکن است عصاره برگ زیتون یک درمان کمک کننده موثر باشد که هموستازی گلوکز را در افراد مبتلا به دیابت به حالت عادی تبدیل می کند. بر اساس نتایج این مطالعه، درمان با عصاره برگ زیتون با اثر کاهنده قند خون در بیماران دیابتی مرتبط است.