پوکی استخوان و خارمریم
پوکی استخوان و تاثیر گیاه خارمریم

پوکی استخوان یک بیماری شایع مرتبط با متابولیک استخوان است که با توده استخوانی پایین و تغییر شکل ریزساختاری بافت استخوانی شکل می‌گیرد و منجر به افزایش شکنندگی و شکستگی استخوان‌ها می‌شود.

پوکی استخوان نوع ۱ یا پوکی استخوانِ پس از یائسگی، اغلب در زنان پس از یائسگی اتفاق می‌افتد.
پوکی استخوان نوع ۲ یا پوکی استخوان سالمندان، در زنان و مردان پس از سن ۷۵ سالگی مشاهده می‌شود.

غیرطبیعی بودن یکپارچگی استخوان و عدم تعادل بین تشکیل استخوان توسط اُستئوبلاست‌‌ها و بازجذب استخوان توسط اُستئوکلاست‌ها منجر به بیماری متابولیک استخوان مانند پوکی استخوان می‌شود.

مصرف خار مریم به تحریک تولید مواد معدنی در استخوان‌ها کمک می‌کند و از استخوان‌های بدن در برابر ضعیف شدن و زوال، محافظت می‌کند.
محققان معتقدند که احتمالا می‌توان از خواص خار مریم برای جلوگیری یا درمان پوکی استخوان در زنان یائسه بهره برد.

درباره خواص خارمریم یشتر بخوانیم: