Category: مزاج شناسی و مزاج درمانی

مزاج شناسی به ما کمک میکند بدن خود را بهتر بشناسیم و مزاج درمانی به کمک دمنوش های گیاهی نیوشا به اصلاح مزاج و رفع مشکلات بدن میپردازد.

بدن هر انسان یک طبع پایه دارد، که بر اساس ژنتیک، محل زندگی و نوع زندگی و تغذیه شکل میگیرد.
معمولا تغییر طبع با ایجاد تغییرات بزرگ در تغذیه و عادات و و رفتارهای فرد رخ میدهد.
زمانیکه طبع بدنمان را بشناسیم میتوانیم امراض و بیماری ها را درمان و کنترل کنیم.

مزاج بر ۴ نوع است:
دموی (گرم و تر)
صفراوری (گرم و خشک)
بلغمی (سرد و تر)
سوداوی(سرد و خشک)

 

۶ توصیه برای روزه داری افراد با مزاج دموی گرم و تر

۶ توصیه برای روزه داری افراد با مزاج دموی گرم و تر

۸ توصیه برای روزه داری افراد بلغمی با مزاج سردوتر

۸ توصیه برای روزه داری افراد بلغمی با مزاج سردوتر

دموی ها، درمان دم و علت غلبه دم، و غذای مضر برای دموی مزاج ها

دموی ها، درمان دم و علت غلبه دم، و غذای مضر برای دموی مزاج ها

بلغمی ها، بیماری های بلغم و درمان بلغم، غذاهای ممنوعه بلغمی ها

بلغمی ها، بیماری های بلغم و درمان بلغم، غذاهای ممنوعه بلغمی ها

سوداوی ها، بیماری های طبع سودا و غذاهای مناسب برای دفع غلبه سودا

سوداوی ها، بیماری های طبع سودا و غذاهای مناسب برای دفع غلبه سودا

صفراوی ها، بیماری های طبع صفرا و غذاهای مناسب برای دفع غلبه صفرا

صفراوی ها، بیماری های طبع صفرا و غذاهای مناسب برای دفع غلبه صفرا