شیوه های پرداخت

ثبت تمامی سفارشات به صورت مستقیم در درگاه اصلی نیوشانیک

(با تخفیف ثابت درگاه پرداخت)

ارسال مستقیم سفارشات از انبار مرکزی نیوشا واقع در تهران به سراسر ایران


واریز مبلغ سفارش به کارت نماینده فروش فائزه فلاح سرباز

۶۱۰۴-۳۳۷۹-۴۶۲۶-۹۷۲۵ بانک ملت

و ارسال رسید پرداخت به شماره ۰۹۹۰۵۵۸۷۶۷۸ واتس آپ


جهت ثبت سفارشات بین الملل نیوشا واتس آپ تماس بگیرید

۰۰۹۸۹۹۰۵۵۸۷۶۷۸