لازمه مزاج درمانی، مزاج شناسی (طبع شناسی) است، اینکه بدن از نظر سردی و گرمی، و تری و خشکی شناسایی شود و در صورتی که مزاج بیمارگونه دارد درمان شروع شود.
بلغمی ها دارای طبع سرد هستند که عامل چاقی است.
در روش طبع درمانی ما، در کنار توصیه های ساده غذایی، استفاده از دمنوش ها 40 تا 120 روز برای اصلاح مزاج توصیه میشود.

مزاج بر ۴ نوع است

  1. افراد صفراوی مزاج (گرم و خشک)
  2. افراد سوداوی مزاج (سرد و خشک)
  3. افراد بلغمی مزاج(سرد و تر)
  4. افراد دموی مزاج (گرم و تر)

برای آشنایی با مزاج، میتوانید بر روی نوشته های فوق کلیک کنید و برای مزاج درمانی اقدام کنید.

همچنین برای انجام مشاوره مزاج شناسی، کلیک کنید.